EDIH

Wspieramy firmy w ewolucji do Fabryki Przyszłości

Z nami będziesz gotowy na zmianę

O projekcie

European Digital Innovation Hub (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego oraz uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, firm: ASTOR i T-Mobile Polska, a także ekspertów z BIM Klaster, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Badawczy, Entra Group, ReliaSol oraz ICsec.

Razem tworzymy kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Łączymy kluczowe technologie i obszary, które składają się na Fabrykę Przyszłości: łączność w sieci 5G, automatyzację i robotyzację, IIoT, sztuczną inteligencję (AI), rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, technologię BIM, druk 3D, cyberbezpieczeństwo.

 

Pomagamy przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi. Kompleksowo podejmujemy temat transformacji cyfrowej – nie tylko w obszarze konkretnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, ale także finansowania inwestycji, zarządzania zmianą czy zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Nasze działania są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Digital Europe Programme.

Czym są EDIH-y?

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub), czyli tzw. EDIH-y to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie regionalnych centrów innowacji cyfrowych. Centra te zbudowane są wokół Orchestratora – instytucji, która łączy partnerów i koordynuje działania. Tworzą je m.in. instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawcy rozwiązań i zaplecza technologicznego, uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe

Aktualności

Usługi AGH

Doradztwo w zakresie doboru systemu ERP dla MŚP

Ocena potencjału i przygotowanie wstępne do realizacji prac B+R w zakresie Przemysłu 4.0

Realizacja wstępnych prac badawczo rozwojowych z zakresu Przemysłu 4.0

Usługi naszych partnerów

Partnerzy

Kontakt